تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

اتمام کار وبلاگ.

 

نوشته شده توسط:AM

... .

با تشکر .مدارک لازم جهت فارغ التحصیلی

 

نوشته شده توسط:AM

دانشجویانی که در نیمسال جاری ترم آخر می باشند مؤظفند تا زمان ارائه کارت ورود به جلسه امتحانی کلیه مدارک فارغ التحصیلی خود را چنانچه تاکنون اقدام نکرده اند ، به مسئول رشته مربوطه تحویل نمایند.

1-   عکس 4*3 سال جاری 6 قطعه.

2-   فتوکپی شناسنامه از تمام صفحات.

 3-   کارت دانشجویی.

 4-   فتوکپی کارت پایان خدمت با دو برگ کپی پشت رو ( مختص برادران ).

 5-   اصل مدرک پایه تحصیلی ( الف : دوره سه ساله  ب : دیپلم نظام قدیم   پ : دوره پبش دانشگاهی  ت : دوره کاردانی ( فوق دیپلم )  ث: ریزنمرات ) با دو برگ کپی از آن.

 6-   اخذ تأییدیه تحصیلی ( جهت اخذ تأییدیه تحصیلی لازم است با ارائه کپی مدرک به شعبه امتحانات آموزش و پرورش یا اداره پست مراجعه نمائید .

 7-   برای مقطع کارشناسی واریز فیش بانکی به مبلغ 90000 ریال و برای مقطع کاردانی واریز فیش بانکی به مبلغ 45000 ریال به حساب      0104460446004   به نام شعبه زبرجد تهران از طریق بانک ملی با یک برگ کپی بعد از پرداخت .

 8-   گرفتن دو عدد تمبر از بانک ملی شعبه دانشگاه.

 - ضروریست دانشجو از ترم دوم به بعد با گرفتن نامه از آموزش اقدام به اخذ اصل آخرین مدرک پایه خود نماید .

در صورت عدم ارائه مدارک فوق ، کارت ورود به جلسه برای این قبیل از دانشجویان صادر نخواهد شد .

 دروس ناتمام - ماده 43

 

نوشته شده توسط:AM

دانشجویانی که دروس پروژه نهایی  ،کارآموزی، کارورزی ،سمینار، عملیات صحرایی  وتمرین دبیری را اخذ می نمایند فرصت لازم جهت ارائه گزارشات خویش به اساتید واخذ نمره در هر ترم به شرح ذیل می باشد :

ردیف

 انتخاب در ترم

آخرین مهلت  ( فرصت )

1

مهر ماه

تا آخر بهمن ماه                           (همان نیمسال)

2

بهمن ماه

تا آخرشهریورماه        (همان نیمسال + ترم تابستان)

3

تابستان

تا آخربهمن ماه      (ترم تابستان + ترم نیمسال اول )

درمهلت تعیین شده بایستی نمرات درس ها ی مذکور از طرف اساتید مشخص و تحویل امتحانات گردد.لذا دانشجویان عزیز گزارشات خود را بایستی  زودتر از مهلت مقرر تحویل نمایند.

 در صورتی که در مهلت های مقرر نمرات دروس مزبور ارائه نگردد مطابق ماده 43 آیین نام آموزشی رفتار خواهد گردید .رشته های دانشکده فنی ومهندسی

 

نوشته شده توسط:AM

دانشجویان عزیز جهت دانلود سر فصل دروس از لینک زیر استفاده نمایید.

http://www.iausep.com

جهت ترم بندی نیز از لینکهای زیر :

رشته

مقطع

برگه ترم بندی

کامپیوتر

کاردانی پیوسته

1  2  3  4

کامپیوتر

کاردانی ناپیوسته

ترم بندی

کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

ترم بندی

کامپیوتر

کارشناسی پیوسته

ترم بندی

برق-قدرت

کارشناسی پیوسته

ترم بندی

برق-الکترونیک

کارشناسی پیوسته

ترم بندی

مکانیک

کارشناسی پیوسته

ترم بندی

مکانیک

کارشناسی ناپیوسته

ترم بندی

ریاضی کاربردی

کارشناسی پیوسته

ترم بندی

ریاضی دبیری

کارشناسی پیوسته

ترم بندی

ریاضی محض

کارشناسی پیوسته

ترم بندی

فیزیک (لیزر-اپتیک)

کارشناسی پیوسته

ترم بندی

نقشه برداری

کاردانی پیوسته

ترم بندی

نقشه برداری

کاردانی ناپیوسته

ترم بندی

نقشه برداری

کارشناسی پیوسته

ترم بندی

نقشه برداری

کارشناسی ناپیوسته

ترم بندی

معماری

کاردانی پیوسته

ترم بندی

معماری

کاردانی ناپیوسته

ترم بندی

معماری

کارشناسی پیوسته

ترم بندی

معماری

کارشناسی ناپیوسته

ترم بندی

شهرسازی

کارشناسی پیوسته

ترم بندی

کارهای عمومی ساختمان

کاردانی ناپیوسته

ترم بندی و دروس

ساختمانهای بتنی

کاردانی ناپیوسته

ترم بندی و دروس

عمران

کارشناسی پیوسته

ترم بندی

عمران

کارشناسی ناپیوسته

1  2

صنایع-تولید صنعتی

کارشناسی پیوسته

ترم بندی

صنایع-تحلیل سیستم ها

کارشناسی پیوسته

ترم بندی